This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

  • Sıkça Sorulan Sorular

SORU: Kentsel Dönüşüm nedir?

CEVAP: Kentsel Dönüşüm, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile vücut bulan riskli yapı ve alanların belirlenmesi ve riskli olmadığı halde yenilenmesi arzu edilen yapılar için başlatılan dönüşüm hareketidir.

Advertisement

SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun nedir?

CEVAP: Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Advertisement

SORU: Türkiye'de afet riski taşıyan yaklaşık kaç konut bulunuyor?

CEVAP: Türkiye'de yaklaşık 20 milyon birim konut bulunmaktadır. 20 milyon birim konutun, özellikle 24 bin 500 kilometre uzunluğundaki deprem hattı üzerinde bulunan 6 buçuk milyonunun acilen yenilenmesi, kalan kısmının da mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

Advertisement

SORU: Kentsel dönüşüme devletin maddi katkısı var mı?

CEVAP: Devlet 2012 yılında kentsel dönüşüm için ayırdığı bütçeyi 2013 yılında önemli oranda büyüterek 1 milyar TL'lik katkı sağlayacak. Bu tutarın büyük kımı 2B olarak bilinen yasanın yaratacağı gelirden ve kalanı ise çevre fonlarından aktarılacak.

Advertisement

SORU: Vatandaşlar kentsel dönüşüm hareketiyle ilgili olarak ne yapmalı?

CEVAP: Vatandaşlarımız öncelikli olarak oturdukları binaların ve binanın zemininin riskli olup olmadığını bilimsel olarak tespit ettirmelidir. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, teknik donanım ve yeteneğe haiz firmaları yetkilendirmiş ve bu firmalara lisanslar vermiştir. Bu lisansa sahip olan İstanbul Riskli Yapılar Kentsel Dönüşüm AŞ, uzman kadrolarıyla Riskli Yapı/Alan Tespit Raporu hizmeti vermektedir.

Advertisement

SORU: Riskli Yapı/Alan Tespit Raporu nasıl hazırlanıyor?

CEVAP: Bu raporun hazırlanması için lisanslı firma ile sözleşme imzalanmasını takiben gerekli işlemler başlatılır. Uzman kadrolarımız ile gerekli mühendislik analizleri yapılarak sözkonusu yapı ve alanlara dair rapor hazırlanır. Bu raporlar, en geç 2 gün içerisinde onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine teslim edilir.

Advertisement

SORU: Riskli Yapı/Alan Tespit Raporu onaylandıktan sonraki süreç nasıl işliyor?

CEVAP: Sözkonusu yapının riskli olarak belirlenmesi halinde kat maliklerinin 60 gün içinde oy birliği veya bunun sağlanamaması halinde en az 2/3 çoğunlukla ortak bir karar alınarak imza altına alınır. Alınan bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine iletilir.

Advertisement

Bu aşamadan sonra karar gereği yenileme veya güçlendirmeye yönelik olarak müteahhitlik hizmeti verecek olan kuruluşun belirlenmesi ve ardından ilgili teknik proje ve yasal işlemler başlatılır. Proje ile ilgili olarak yıkım, inşaatın yenilenmesi veya kira yardımı için gereken yasal başvurular da hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında takip edilmektedir.

Share This Story

Get our newsletter